Maraming beses kong narinig ngayong araw na ito ang mga salitang, “Pinapalaya na kita.” Marahil araw ng kuaresma ngayon, banal na araw ng pangilin, kaya siguro ang mga salitang ito ang laging bukambibig ni Padre sa kanyang sermon sa misa. Ngunit bakit nga ba?

Nakaugalian na ng mga pinoy na magbisita iglesia tuwing kuaresma at kaisa nila kami pagdating dito. Marami kaming pinuntahang simbahan kanina. Wala akong ibang napansin kundi ang pagkakapareha ng sermon ng mga pari. Isa lang ang gusto nilang iparating sa mga taong nagsisimba o namamanata, ang magbigay ng nararapat na kapatawaran sa mga taong nagkasala o nakasakit sa kanila. Ang sabi nga ng paring nagmisa sa simbahan ng Sta. Cruz kanina, “Napalaya mo na ba ang iyong diwa? Kaya mo na bang sabihin na pinapatawad na kita?” Sabi pa nga nya, “Ano ang gagawin mo sa taong nakasakit o nagkasala sa iyo kapag kayo ay di sinasadyang magkita? Ngingiti ka ba? O iiwasan mo sya?” Ilan daw ito sa mga tanong na dapat mong sagutin dahil sigurado raw na masisira ang araw mo kapag nakita mo ang isang taong may atraso sa iyo.

Ano nga ba ang isasagot mo rito kung ikaw ang tatanungin ng ganito? Medyo mahirap sagutin ang mga tanong na ito lalo na kapag wala ka sa sitwasyon ng mga taong ito. Sabi nga nila, “Madaling sabihin, mahirap namang gawin.”

Pero kailangan ba na tuwing kuaresma mo lang maiisip na magpatawad ng mga taong nagkasala sa iyo? Sabi pa ni Padre kanina, “Kainiisan mo o kagalitan mo ang pagkakasala ng taong ito sa iyo, pero hindi ang kanyang pagkatao dahil hindi mo ba naiisip na ikaw rin mismo’y may mga nagawa ring pagkakamali sa kapwa mo at pinatawad ka naman nya.” Oo nga naman, may punto si Padre dito. Bakit kailangan pa na paabutin sa di pagkakaunawaan ang isang bagay na maaari namang maresolba pa? At bakit kailangan mo pang paabutin pa ito ng kuaresma? Gusto mo lang bang makiuso rin sa araw ng pagninilaynilay ng iba? Sa tingin ko tama si Padre, pride lang yan. Kung si Hesukristo nga nakuhang tubusin ang buong mundo sa pagkakasala nito, tayo pa kaya na tao lang at laging nagkakamali talaga. Ikaw napag-isipan mo na ba? Napalaya mo na ba sya?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kung nais mong buksan muli ang iyong diwa ukol sa iba’t ibang bagay dito sa mundo, maaari mong bisitahin ang The Paulinian Compass ng Philippine E-Journals.

Advertisements